HandelsbetingelserH

andelsbetingelser
Version 1.0
Senest opdateret 1. November 2020

Ved oprettelse af abonnement eller ved køb af ydelser på Sexnoveller.dk ("sitet") accepterer du nedenstående handelsbetingelser. De generelle betingelser, som du accepterede i forbindelse med oprettelse af din profil, gælder sideløbende med disse handelsbetingelser.

Vi henviser herudover til de almindelige købe- og aftaleretlige regler, herunder reglerne om forbrugeraftaler i dansk lovgivning samt købelovens mangelsbestemmelser. Du skal være minimum 18 år for at kunne foretage køb på sitet.

AFTALEINDGÅELSEN OG KVITTERING
Når du handler på sitet, indgår du aftalen med:
Lydnoveller Co Ltd & Sexnoveller.dk
Ansvarlig: Lydnoveller Co Ltd
Louisevej 24, Brabrand


Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering på e-mail. Denne kvittering er dit bevis for dit køb og fungerer som dokumentation for den indgåede aftale.

ABONNEMENT
Ved køb af et løbende abonnement godkender du, at det automatisk fornyes, indtil du vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor). Du indgår dermed en aftale med sitet, hvormed du accepterer, at vi løbende trækker et beløb svarende til prisen for det valgte abonnement fra det kredit- eller betalingskort, som du har valgt til betaling for abonnementet. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement på hjemmesiden. Du kan også kontakte vores support, på telefon eller e-mail, som altid er parat til at guide dig. Aftalen kan opsiges uden varsel. Ved opsigelse af dit abonnement fortsætter medlemskabet dog indtil udløbsdatoen. Når et abonnement er opsagt, kan det ikke genoptages uden at foretage et nyt køb. Forfaldne opkrævninger for perioden frem til udløb af abonnementet refunderes ikke uanset opsigelse.

BETALING OG SIKKERHED
Betaling for dit køb på sitet sker via vor betalingspartner STRIPE. Du kan benytte Visa, Visa Electron og Mastercard til betaling. Alle priser er i danske kroner og inklusive moms. Når du handler hos os, håndteres din betaling gennem vores betalingspartner, og vi håndterer således ikke dine kortoplysninger direkte. For at sikre dine kortoplysninger bedst muligt er al kommunikation mellem din computer/browser og sitet krypteret ved hjælp af HTTPS/SSL.

FORTRYDELSESRET
Du har som dansk forbruger som udgangspunkt en fortrydelsesret på 14 dage efter reglerne i forbrugeraftaleloven, dog jf. nedenfor. Ved køb af et medlemskab på sitet får du direkte adgang til ellers lukkede områder på sitet, hvorfor køb af abonnementer ikke er omfattet af reglerne om fortrydelsesret, når du har taget abonnementet i brug. Det samme gælder for køb af andre tillægsydelser. I henhold til forbrugeraftaleloven gælder den i loven fastsatte fortrydelsesret nemlig ikke ved tjenesteydelser, hvis udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes samtidigt med aftaleindgåelse/betalingen. Du accepterer derfor udtrykkeligt med dit køb, at du ikke kan gøre brug af fortrydelsesretten, da dit produkt leveres straks efter betaling.

PERSONOPLYSNINGER
Sexnoveller.dk dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles om dig i forbindelse med dit køb på sitet. Enhver behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivning og du kan finde vores privatlivspolitik og cookiepolitik på vores hjemmeside.
Privatlivs- og cookiepolitikken er en integreret del af disse handelsbetingelser.

ÆNDRINGER
Sitet forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse betingelser. Du vil modtage besked om ændringerne af betingelserne ved næste login. Hvis der er tale om mindre ændringer, kan disse gennemføres uden varsel. Hvis der sker væsentlige ændringer eller abonnementspriserne ændrer sig, vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage, når du foretager næste login.
Aftalen kan herefter opsiges uden varsel med virkning fra den væsentlige ændrings eller ændringen af abonnementsprisernes ikrafttræden. Hvis du fortsætter din brug af sitet, giver du dit samtykke til de foretagne ændringer herefter udgør en del af aftalen mellem dig og os. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekster og priser.

MISLIGHOLDELSE
Vi forbeholder os retten til enhver tid og uden varsel at kunne opsige, suspendere eller ophæve dit abonnement, hvis du ikke agerer i overensstemmelse med handelsbetingelserne, jf. de generelle handelsbetingelser. Såfremt sitet ser sig nødsaget til at at slette en profil som følge af overtrædelse af betingelserne, refunderes et eventuelt resterende medlemskab ikke.

KLAGE
Hvis der opstår en situation, hvor den leverede ydelse ikke lever op til din forventning, bedes du kontakte os med henblik på at forsøge at finde en hensigtsmæssig løsning. Skulle det mod forventning ikke lykkes at finde en hensigtsmæssig løsning, har du mulighed for at klage over sitet.
Klager kan indgives til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, beliggende Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning ved at følge linket her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/vejledning/
Det er også muligt at klage via EU-Kommissionens online klageportal, hvor klage kan indgives her: www.ec.europa.eu/odr.
Denne klagemulighed er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Hvis du indgiver klage igennem denne portal, brug venligst vore sociale kanaler, Whatsapp, Line eller Skype.

LOVVALG OG VÆRNETING
Handelsbetingelserne er underlagt dansk ret og tvister, der ikke kan løses på anden vis, skal indbringes for de danske domstole.
For henvendelser og spørgsmål, kan du kontakte os via vores digitale kanaler, WhatsApp, Line & skype på hjemmesiden.